Piran

Maps

Urbano zelenje

Zbirajo se podatki o urbanem zelenju (parki, drevoredi, posamična korita z različnimi drevesnimi, grmovnimi in cvetličnimi vrstami, različne vzpenjalke, terase in druge oblike urbanega zelenja).

Go to map
Vodoprepustno tlakovanje

Zbirajo se podatki o območjih, ki so še vedno tlakovana z zgodovinskim vodoprepustnim tlakom, in območja, kjer so vodoprepustni tlak nadomestili sodobni materiali in sodobne tehnike tlakovanja.

Go to map
Zgodovinski vodnjaki

Zbirajo se podatki o vodnjakih in cisternah, ki še vedno obstajajo, in tudi tistih, ki ne obstajajo več (so bili odstranjeni, zazidani ali kako drugače spremenjeni).

Go to map