Gdansk

Maps

Gdańsk Zapobieganie powodziom!

Zespół  CCLL Gdańsk zaprasza do pilotażowego badania projektu SCORE: ‘Identyfikacja najwrażliwszych obszarów powodziowych Gdańska’, którego celem jest zaproponowanie miejsc instalacji czujników do monitoringu  środowiska dla mieszkańców miasta.

 

Jak zaznaczyć czujnik?  Najpierw sprawdź kwalifikujący się obszar, czy jest on zaznaczony na mapie na niebiesko. Aby dodać lokalizację, w której chcesz zainstalować czujnik, kliknij przycisk „DODAJ LOKALIZACJĘ”. Na mapie pojawi się czerwony znacznik. Przeciągnij mapę, aż znacznik znajdzie się w żądanym miejscu. Następnie wypełnij kwestionariusz po prawej stronie mapy i kliknij „Wyślij”. To wszystko! Bardzo dziękujemy!

 

Go to map
Czujniki SCORE w Gdańsku

Oparta o katalog czujników SCORE w ramach nauki obywatelskiej.

Go to map